Wij speel mannen en vrouwen waren altijd welkom op kastelen en feesten.

Muziek maakt het volk blij zij gaan eten/drinken, zingen en dansen tot laat in de nacht.

De betaling was eten, drinken, dukaten en een slaap plekje maar soms ook kregen wij kleding.

Op kastelen meestal dukaten en ook kleding.

Onze muziekinstrumenten zijn divers zoals Doedelzakken, Draailieren,

Eenhandsfluiten ,trom, Hommels, Hoorns enz.

 

Sinds 1974 noemen wij ons Ontfanck Gheselle.

 

Misschien zien we elkaar, veel groeten uit Hamaland

 

Mathilde Ruchold en Dirk van Felua.

Telefoon: +31 6 19917669

Email: info@gheselle.nl

IBAN      : NL47INGB0002237449

Ontfanck Gheselle

 Middeleeuwse en Oude Muziek.

Gelre moet weer Gelre worden!