Ons Verhaal:

 

Het ontstaan van Bleke en Uddeler meer daar valt veel over te vertellen.

 

Mathilde van Ruchold en ik Dirk van Felua hebben

daar vroeger in een kasteel gewoond en vanaf het jaar 323 hebben

wij veel mee gemaakt.

Hoe dat komt dat wij zo oud zijn vertellen wij jullie ook,

maar dit moet wel geheim blijven!

 

Door de tijden heen hebben wij veel koningen,

minnezangers en speellieden ontmoet.

Zoals Koning Ruchold, Koning Colvis,

Minnezanger Walter von der Vogelweide,

Hertog van Brabant en nog vele anderen.

 

Wij proberen de muziek met de daarbij behorende instrumenten en de

talen u ten gehore te brengen.

Een greep uit onze muziek instrumenten: Doedelzakken,

Draailieren, Trommen, Fluiten, Hommels, Hoorns

 

 

Gheselle, Mathilde en Dirk